Tots els dispositius que hi ha a la xarxa informàtica de la Universitat han d’estar identificats i disposar de noms i adreces que els són propis i que s’assignen centralitzadament. D’aquesta manera, quan es produeix un incident a la xarxa per mal funcionament d’un dispositiu, els responsables de la xarxa el poden aïllar de forma ràpida i segura i es pot informar al seu propietari perquè resolgui l’avaria.

La gestió d’aquesta identificació i l’assignació de noms i adreces es fa mitjançant l’aplicació de gestió de la connexió que trobareu a: https://autoserveixarxa.uab.es/

Tots els propietaris d’equips connectats a la xarxa podeu gestionar aquesta informació i actualitzar-la quan calgui. El sistema permet dues formes de treball: la gestió individual dels equips, en què cada persona es gestiona el/s seu/s equip/s informàtic/s, o la gestió delegada en què, a cada departament, servei o entitat hi ha una persona que gestiona els equips de tot el grup.

T'ha servit d'ajuda?

La política de gestió de l’enllaç a Internet ajusta els fluxos de dades traient prioritat als tipus de trànsit que es consideren més lúdics o prescindibles en els horaris en què es pot produir saturació de la connexió.

Per els programes de compartició de fitxers P2P com el BitTorrent o l’Emule les connexions que es detecten es mantenen tallades en l’horari que va de les 9 a 18 hores de dilluns a dijous. Fora d’aquests dies i horaris, no s’aplica cap límit.

T'ha servit d'ajuda?

Aneu al menú “Finder” i “Preferencias del Sistema”.

A la finestra “Preferencias del Sistema”, feu doble clic a la icona “Red”.

A la finestra “Red”, seleccioneu “Ethernet”, i feu clic sobre el botó “Avanzado...

S’obrirà una nova finestra on es mostren les propietats de la xarxa. A l’apartat "Configurar IPv4" heu de triar l’opció “Usar DHCP”.

T'ha servit d'ajuda?

Feu clic a “Inici”   , accediu a “Configuració”.

Seguidament cliqueu a “Xarxa i Internet”.

A la finestra que sobre, feu clic a l’enllaç “Centre de xarxes i de recursos compartits”.

Feu clic a “Ethernet”.

S’obrirà una finestra nova. Feu clic a “Propietats”.

Seleccioneu l'opció “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)” i feu clic a“Propietats”.

A la següent finestra seleccioneu “Obtén una adreça d'IP automàticament” i “Obtén l’adreça del servidor DNS automàticament”.

Feu clic a “D’acord” i ja podeu tancar totes les finestres.

T'ha servit d'ajuda?

Accediu a la icona de la "Poma" i seguidament a “Preferencias del Sistema”. Aquí feu doble clic a la icona “Red”.

A la finestra “Red”, seleccioneu “Ethernet”. Aquí ja us mostrarà la direcció IP que esteu utilitzant.

A la mateixa pantalla, feu click sobre el botó “Avanzado...”, aneu a la pestanya “hardware” i aquí us indicarà la “Dirección MAC”, que és el mateix que la direcció ethernet o adreça física.

T'ha servit d'ajuda?

Accediu a:

Inici -> Tots els programes -> Accessoris -> Indicador d'ordres i executeu la comanda “ipconfig /all"

Dins l'apartat "Adaptador de Ethernet" identifiqueu "Dirección IPv4" (o "Dirección IP" a Windows XP)

Dins del mateix apartat "Adaptador de Ethernet" també podreu trobar l'adreça física (també coneguda com adreça MAC)

T'ha servit d'ajuda?