Què és e-Formularis?

L'eina e-Formularis és un servei d’autogestió de formularis, desenvolupat per la Universitat Autònoma de Barcelona. La principal característica és que no es requereixen coneixements sobre programació web per crear-los.

Proporciona un entorn visual i senzill de creació de formularis orientats, per exemple a: la confirmació d’assistència a un congrés, la recollida de dades mitjançant una enquesta, la inscripció a un curs,...

El servei es divideix en llocs web, en els quals un conjunt d’editors pot gestionar només els formularis del seu àmbit.

Aquests formularis permeten la recollida de dades introduïdes pels usuaris destinataris. Aquestes dades poden ser processades de les següents formes:

- Poden ser enviades per correu electrònic: les dades s’envien a una adreça de correu electrònic prèviament configurada. Es rep un correu per cada formulari emplenat i enviat.
- Poden ser desades dins una base de dades: les dades s’emmagatzemen internament i posteriorment poden ser descarregades en format CSV pels editors.
Un mètode no exclou a l’altre, pertant es poden fer servir tots dos a la vegada.

El servei s'estructura en llocs web (sites), en els quals un conjunt d’editors podrà gestionar només els formularis del seu àmbit, com per exemple un conjunt d'usuaris d'un departament.

Hi ha dos tipus d'usuaris:

Usuaris editors: poden crear, modificar i configurar els formularis.
Usuaris editors administradors: a més de tenir les mateixes funcionalitats que els editors, poden gestionar l’alta i baixa d’aquests.

L'objectiu d'aquest servei no és substituir altres eines institucionals orientades a la tramitació, ni suportar processos crítics.


Requeriments

Pertànyer al col·lectiu PAS o PDI de la UAB.

 

T'ha servit d'ajuda?