• El dispositiu ha de poder connectar-se a la xarxa WiFi de la UAB que és una xarxa oberta (a diferència de les xarxes domèstiques no fa servir clau compartida).
  • Els dispositius WiFi, excepte els Chromecast, no es podran veure des d’altres dispositius de la xarxa WiFi perquè, per seguretat, la visibilitat està bloquejada. Si necessitem connexió a aquests equips la farem des de màquines de fora de la xarxa WiFi. Pels equips Chromecast es donarà accés mitjançant un SSID especial.

Tipus d’equips admesos:

  • Chromecast.
  • Equips que recullin dades i les enviïn a un servidor que estigui fora de la xarxa WiFi (en el campus de la UAB o a la Internet).
  • Càmeres que enviïn les imatges a un servidor fora de la xarxa WiFi (en el campus de la UAB o a la Internet).
  • Càmeres i impressores que no requereixin una adreça IP fixa.

Tipus d’equips no admesos:

  • En principi, i a excepció dels Chromecast, tots aquells que necessitin tenir accés per al seu ús, gestió o monitorització des de la mateixa xarxa WiFi on estan connectats. Per seguretat, la xarxa WiFi de la UAB no permet la comunicació entre dispositius.
  • Qualsevol dispositiu que no pugui connectar-se a una xarxa WiFi oberta.
  • Dispositius que necessitin tenir una adreça IP reservada.
  • Dispositius que necessitin tenir una adreça IP pública. Per demanar l’alta i la baixa d’aquets equips ompliu els formularis que trobareu fent click aquí
T'ha servit d'ajuda?

La connexió d'equips especials com càmeres web, equips d'emissió de continguts tipus "Chromecast" o similars a la xarxa de WiFi de la Universitat es podrà dur a terme si aquests equips compleixen amb les condicions exposades més avall. Els equips es mantindran a la xarxa WiFi mentre tinguin activitat o fins que es demani la baixa; si un equip està un any sense activitat, es donarà de baixa de la xarxa WiFi de forma automàtica.

T'ha servit d'ajuda?