Accedint per web amb el meu navegador algunes parts de l’entorn es mostren solapades o no es mostren bé.

Idealment s’ha de fer servir un navegador suportat. La llista oficial és a:

https://support.office.com/es-es/article/qu%C3%A9-exploradores-funcionan-con-office-online-ad1303e0-a318-47aa-b409-d3a5eb44e452

T'ha servit d'ajuda?