Necessito més espai o una prestació que ara el servei no dona

Loading...
0

Si passem els 50 GB inicials d'emmagatzematge del servei de correu, es podrà demanar una ampliació a 100 GB com a màxim. No es podrà demanar ampliació del servei d'emmagatzematge de OneDrive. Aquest servei es dona en forma de paquet tancat. El paquet anirà evolucionant en el temps, però la universitat no gestiona directament el servei i no pot canviar la capacitat de les bústies ni cap característica de funcionament.

#60