Què és el Campus Virtual de la UAB

Loading...
0

El Campus Virtual de la UAB ofereix un entorn d’aprenentatge (aules) basat en la plataforma estàndard d’ús lliure Moodle.

Les aules ofereixen un ampli conjunt d’eines de comunicació, de gestió de continguts, d’avaluació i de seguiment. Trobareu més informació sobre les eines disponibles aquí.

El professorat pot activar les seves assignatures i l’alumnat podrà accedir a la informació publicada pel/per la professor/a.  En tots dos casos és necessari disposar d’un NIU i d’una contrasenya activa.

#88