Poden accedir comptes no personals a Nebula?

No, sota cap cas, a Nebula només poden accedir amb comptes d’usuaris de tipus personal. 

T'ha servit d'ajuda?