Al restablir una versió anterior d’un document, aquesta passa a ser la darrera. Les versions superiors anteriors passen a formar part de l’històric de versions. No hi ha límit en quant al nombre de versions. 

T'ha servit d'ajuda?

Si, es realitzen diàriament. L’usuari pot recuperar documents esborrats dintre d’un període no superior als 30 dies, accedint directament a la paperera del seu perfil.

T'ha servit d'ajuda?

A Nebula no existeix quota per usuari. Això vol dir que la capacitat disponible és la del sistema en general, cal comentar que aquest servei no té cap cost. No obstant, i com que el disc no es un recurs infinit, es revisarà contínuament el consum de disc per part dels usuaris per a garantir un ús i finalitat correcta del servei d’acord amb les normatives de la UAB.

T'ha servit d'ajuda?

La limitació en quant a Mb/fitxer es prou gran per no haver de representar cap problema amb els fitxers/documents amb els que habitualment es treballa.

T'ha servit d'ajuda?

Accediu a Nebula i a la part superior dreta on indica el vostre nom, cliqueu al desplegable. Al menú que us mostrarà seleccioneu “El meu perfil”:

Dins les pestanyes que us apareixeran, mostra “Paperera”.

Quan hi accediu us mostrarà els arxius i/o carpetes que hagueu eliminat. Per recuperar-los cal seleccionar-los i clicar al botó “Recuperar”.

T'ha servit d'ajuda?