Es fan còpies de seguretat?

Si, es realitzen diàriament. L’usuari pot recuperar documents esborrats dintre d’un període no superior als 30 dies, accedint directament a la paperera del seu perfil.

T'ha servit d'ajuda?