Quina és la quota de disc assignada per usuari?

A Nebula no existeix quota per usuari. Això vol dir que la capacitat disponible és la del sistema en general, cal comentar que aquest servei no té cap cost. No obstant, i com que el disc no es un recurs infinit, es revisarà contínuament el consum de disc per part dels usuaris per a garantir un ús i finalitat correcta del servei d’acord amb les normatives de la UAB.

T'ha servit d'ajuda?