Com puc accedir al contingut dels meus sites a través de l’Explorador de Windows

Per accedir mitjançant l’explorador com si fos una nova unitat de xarxa cal que connecteu una nova unitat indicant d’adreça com s'indica:

\\nebula-dfs.uab.es\disc\Espais\nom-del-site\documentLibrary

  • Des de Windows, si us cal ajuda consulteu aquest enllaç 
  • Des de sistemes operatius MacOSX, si us cal ajuda consulteu aquest enllaç

Aquesta opció només funciona si esteu a la xarxa interna de la UAB i no estaran disponibles totes les funcions de Nebula.

T'ha servit d'ajuda?