Si. L’administrador inicial (persona qui ha creat l’espai) pot modificar el rol d’un o més membres i fer-los administradors (sempre i quan que el membre no sigui unusuari extern convidat). A partir d’aquest moment, els nous administradors tindran els mateixos drets i permisos que l’administrador inicial.

T'ha servit d'ajuda?

NO. La gestió de permisos es realitza amb rols. El que es pot fer es treure accés a determinades carpetes o documents a rols de l'espai. En quant a la limitació de permisos de forma individual, l'Alfresco Share, almenys en la versió actual, no permet aquesta funcionalitat. Si en updates posteriors la incorporés en algun moment, doncs Nebula ho podria fer. Actualment no hi ha cap roadmap que incorpori aquesta funcionalitat.

T'ha servit d'ajuda?
 • Rol “Administrador”
  • Convidar a usuaris, pujar documents, editar i modificar documents, esborrar documents.
 • Rol “Col·laborador”
  • Pujar documents, editar i modificar documents, esborrar documents.
 • Rol “Contribuïdor”
  • Pujar documents, editar i modificar documents.
 • Rol “Consumidor”
  • Nomes pot llegir documents.
T'ha servit d'ajuda?