Pot haver-hi més d'un administrador per site?

Si. L’administrador inicial (persona qui ha creat l’espai) pot modificar el rol d’un o més membres i fer-los administradors (sempre i quan que el membre no sigui unusuari extern convidat). A partir d’aquest moment, els nous administradors tindran els mateixos drets i permisos que l’administrador inicial.

T'ha servit d'ajuda?