Eines per treballar en remot

Loading...
0

Per a facilitar el treball des de fora de la Universitat hem organitzat les diferents eines i serveis disponibles, que permeten dur a terme les tasques habituals, per a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària (Estudiants, PDI i PAS) i que podeu consultar en els següents enllaços:

 

#123