M'apareix un codi d'error quan intento connectar-me al servei de tunel de la XPV

Aquest error que ens podem trobar amb un número diferent del -8, indica que tenim una altra sessió de la XPV iniciada. Cada compte només pot tenir una sessió oberta simultàniament.

Si no sabeu quina és la sessió que teniu oberta, podeu connectar-vos a través de la web per tancar automàticament l'altra sessió i després sortir endreçadament de la sessió web amb l'opció "Logout".

T'ha servit d'ajuda?