Per a facilitar el treball des de fora de la Universitat hem organitzat les diferents eines i serveis disponibles, que permeten realitzar les tasques habituals, per a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària (Estudiants, PDI i PAS) i que  podeu consultar en els següents enllaços:

 

T'ha servit d'ajuda?